Vyberte stránku

Služby

Adresa ambulancie

ORTHO MEDIA s.r.o.
Hroncova 1, prízemie
04 001 Košice

Kontakt

Tel: +421 911 178 359
Email: surovkova@orthomedia.sk

Bezzmluvný vzťah

Všetky ošetrenia v našej ambulancii sú plne hradené pacientom. Nemáme zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA (Ortodoncia)

Dokonale rovný chrup má len niekoľko percent populácie. Väčšina ľudí má väčšiu alebo menšiu odchýlku od ideálne rovného chrupu, čím vznikajú problémy rôzneho druhu. Čeľustná ortopédia sa zaoberá chybným postavením čeľustí a zubov. Pri menších odchýlkach, sa vytvárajú ťažko dostupné miesta pre správnu hygienu, na ktorých dochádza k ukladaniu plaku a tvorbe zubného kameňa. Postupne vzniká zubný kaz a parodontitída. Pri väčších odchýlkach ide o poruchu funkčnosti chrupu ako celku, poruchu čeľustno-sankového kĺbu. A samozrejme estetika, ktorá dokáže po liečbe výrazne zlepšiť sebavedomie. Takmer každý ľudský chrup je vo svojej prirodzenej harmónii zmenený chybným postavením zubov. Nie vždy však je ortodontická liečba nevyhnutná. Diagnózu chybného postavenia určí zubný lekár kontrolou prerezávania zubov, počtu zubov, ich pozície, zhryzu a pod.

Podľa stupňa vážnosti ochorenia liečba začína už v skorom detskom veku, väčšinou však vo veku jedenástich rokov. Pacient nosí niekoľko rokov takzvaný “zubný strojček”, ktorý sa dá vyberať, alebo fixné aparáty, pevne prilepené na zuby. Druh ortodontického aparátu a dĺžka nosenia závisí od počiatočnej situácie chrupu, genetického rastového potenciálu a aplikovanej ortodontickej metodiky. Pacient sám môže efektívne a rýchle podmieňovať napredovanie liečby pravidelnou a intenzívnou spoluprácou, zamedzením nevhodných zvykov ako napr. dýchanie ústami, zahryzávanie do pery, vkladanie jazyka medzi zuby, cmúľanie prstov a pod. Po odstránení zubného strojčeka sú potrebné pravidelné kontroly s čoraz väčšími odstupmi, aby sa zachovalo funkčné a esteticky optimálne postavenie čeľustí a zubov.

Pri podstúpení čeľustno-ortopedickej liečby vás stomatológ dôkladne vyšetrí, nafotí pred aj po liečbe, nasnímkuje RTG snímky (OPG, TeleRTG), vytvorí študijné modely a urobí potrebnú analýzu. Pri každej ortodontickej liečbe je veľmi dôležitá hygiena, na ktorú musí pacient dbať veľmi dôsledne, pretože fixný alebo snímateľný aparát vytvára podmienky pre rýchlejšie usadzovanie povlaku a tým spôsobuje rýchlejší vznik zubného kazu.

Ortodoncia

Zubné strojčeky
Zubné strojčeky predstavujú snímateľné aparáty v čeľustnej ortopédii a sú to platne z umelej hmoty, ktoré majú zabudované aktívne časti ako napr. skrutky, spony, oporné tŕne a podobne. Musia sa nosiť minimálne 14 hodín denne, avšak pri jedení a niektorých aktivitách sa môžu vyberať. Treba podotknúť, že nosenie zubného strojčeka by sa nemalo prerušovať na dlhšiu dobu, pretože zuby a čeľusť sa veľmi rýchlo posunú späť do pôvodného stavu.
Fixné aparáty
Už so samotného názvu je jasné, že tieto strojčeky, ktoré sú na zuboch pevne prilepené špeciálnym lepidlom, sú zložené zo zámkov alebo tzv. brekiet a tieto zámky sú navzájom spojené drôtom, ktorý umožňuje aktívny pohyb zuba alebo celých skupín zubov. Výhodou je permanentný účinok na zuby a tým aktívnejšia a účinnejšia liečba. Po odstránení fixného aparátu liečba pokračuje, pacient dostane takzvaný retenčný aparát, ktorý nosí v noci a predný úsek zubov sa podlepí tenkým drôtikom.

Pripomínam, že ortodontická liečba trvá približne 18 až 30 mesiacov.

(každý prípad je individuálny)

Napíšte nám do ambulancie a my Vás budeme kontaktovať s možnosťami konkrétnych termínov

13 + 5 =

Objednajte sa telefonicky alebo formou SMS na telefónnom čísle

MUDr. Jana Surovková 
+421 904 704 747

MDDr. Renáta Urban 
+421 949 155 634